Author Topic: Canmoliaeth i lyfr am y Cymry'n ymfudo efo'r Mormoniaid i'r UDA tua 1850  (Read 601 times)

Offline pinot

  • RootsChat Veteran
  • *****
  • Posts: 800
  • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
    • View Profile
Canmoliaeth i lyfr am y Cymry'n ymfudo efo'r Mormoniaid i'r UDA tua 1850
« on: Wednesday 05 July 17 00:45 BST (UK) »
Newydd orffen 'Poeri i Lygad yr Eliffant' gan Wil Aaron, Lolfa, 368 tud, 14.99: hanes y Cymry (efo llawer mwy o Saeson a phobl o wledydd eraill Ewrop) yn dilyn y trywydd i'r Gorlllewin efo'r '49ers am gannoedd a channoedd o filltiroedd drwy bob mathau o anhawsterau o dywydd, afiechyd, ymosodiadau Indiaid a llwybrau caled, gan ddilyn teuluoedd efo'u henwau a'u cartrefi gwreiddiol o bob rhan o Gymru. Heblaw am y cyswllt Cymreig mae hefyd yn gronicl o bobl yn aberthu i gyrraedd rhyw Eden (fel yn y Wladfa wedyn) rhag gorthrwm a thlodi. Darllen da a chynhyrfus.

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.