Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - janetswansea

Pages: [1]
1
Cymraeg - Welsh Language / ROBERT PRITCHARD, mur cyplau, llangybi
« on: Tuesday 04 August 20 17:09 BST (UK)  »
Roedd fy hen, hen daid o  Mur Cyplau, Llangybi yn wreiddiol.   Mi symudodd o i fferm o'r enw Bronydd yn agos i Rhiwlas sy'n ychydig o filltiroedd o Fangor -  mae'n debyg yn yr 1820s.   Bu farw ym 1854 pan roedd yn  63  a felly cafodd e ei geni tua 1790 - 91.   Roedd cefnder ganddo o'r enw  Evan Pritchard - roedd Evan yn sgwennu emynau  (defnyddio'r enw Ieuan Lleyn).   Tybed oes gan rhywun cysylltiad i'r teulu 'ma neu yn gwybod rhybeth amdanyn nhw.   Diolch yn fawr.

2
Caernarvonshire / Robert Pritchard Mur Cyplau, Llangybi
« on: Tuesday 04 August 20 16:59 BST (UK)  »
Hello.   My great, great, grandfather is thought to have been from Mur Cyplau, Llangybi.   He  moved to a farm near Rhiwlas, a few miles from Bangor probably in the 1820s.   He died in 1854 aged 63  so would have been born around 1790 - 91.   One of his cousins was Evan Pritchard, a hymn writer (pen name was Ieuan Lleyn).   I wondered if anyone had any connections or knew anything about this family?   Thank you.

Pages: [1]