Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Dolgellau

Pages: [1] 2 3 4 ... 8
1
Caernarvonshire / St Hywyn, Aberdaron MI
« on: Monday 15 March 21 18:45 GMT (UK)  »
Does anybody have a copy of the Memorial inscriptions for St Hywyn's Church Aberdaron? I am looking for the details on the Memorial to Ann(e) Griffith(s), Bryn Canned, who died on 25 October 1821 aged 87. Ann Griffith was a practitioner of folk medicine who was noted for her use of foxgloves (digitalis) decades before the scientific community confirmed its value in treating heart health. I can't find any details about her personal life, parents, husband, children etc other than a comment in her entry on the Oxford Dictionary of National biography "(she) had been predeceased by at least one child, a daughter. https://doi.org/10.1093/ref:odnb/70541 I would be interested to know if this daughter is mentioned on Ann's MI and if any other family members are mentioned; also if there are any other's from Bryn Canned / Bryn Caniaid /Bryn Cynaid /Bryncaniad buried in the cemetery who might be potential relations.

2
Cymraeg - Welsh Language / Adnoddau allanol LlGC
« on: Wednesday 19 April 17 02:18 BST (UK)  »
Yn ogystal 'r deunydd mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn darparu ei hun, gall deiliaid tocyn darllen y Llyfrgell sy'n byw yng Nghymru cael mynediad safweoedd allanol mae'r llyfrgell yn tanysgrifio iddynt megis Who's Who /Who Was Who, Times Digital Archive, Dictionary of National Biography, The Welsh Academy Encyclopaedia of Wales a llwyth o rai eraill. I weld y rhestr gyfan ewch i:
 
http://www.rootschat.com/links/01jyb/
I gael tocyn darllen (cofrestru ar lein) ewch i:

http://www.rootschat.com/links/01jyc/3
Cymraeg - Welsh Language / Hysbysebion Teuluol y Daily Post a'r Western Mail
« on: Wednesday 19 April 17 01:56 BST (UK)  »
Un o'r prif resymau mae un o'm hoedran i yn prynu'r Daily Post a'r Western Mail yw er mwyn gweld pwy sy di farw. Mae eu colofnau hysbysebion teuluol ar gael ar lein hefyd.

Y Daily Post (o Awst 2013 - cyfredol) http://www.bmdsonline.co.uk/?s_source=tmnw_dapo

Y Western Mail (o Ebrill 2003 - cyfredol) http://familynotices.walesonline.co.uk/

4
Census and Resource Discussion / Military, Diplomatic etc Census
« on: Sunday 03 August 14 06:00 BST (UK)  »
Between 1841 and 1911 there must have been millions of British "home" citizens serving the Empire abroad as soldiers, diplomats, traders etc would these people have been recorded in any Census returns, or was the census strictly a record of those on home soil on census night?

If the England & Wales / Scotland / Ireland censuses were strictly "home soil" were censuses taken in other parts of the Empire?

5
Wales / The Life of Rebecca Jones by Angharad Price translated by Lloyd Jones
« on: Sunday 04 May 14 06:05 BST (UK)  »

This award winning book has been available in print in Welsh since 2002 and in English since 2012.

I understand that it has only been available in e-book form for a couple of months (because I am an old fashioned reader I might be wrong). However it is available as an e-book and is well worth a read.

I am distantly related to both Angharad Price, the author and Rebecca Jones, the subject; but even if I wasn't related I would recommend this book to anybody who has a Welsh hill farming family background it is a poignant description of how life had changed (and to some extent remained the same) on the lonely slopes of the Welsh hill farm between 1900 and 2000.

It is essential reading for any family historian who has such a family background and a great read, with a twist in the tail, for those who don't.

6
Cymraeg - Welsh Language / Methodistiaeth Cymru
« on: Sunday 27 April 14 08:40 BST (UK)  »
Methodistiaeth Cymru sef hanes blaenorol a gwedd bresenol y Methodistiaid Calfinaidd yn Nghymru, o ddechread y cyfundeb hyd y flwyddyn 1850 gan John Hughes.

Rwyf wedi prynnu copi caled o'r llyfr hon, ac ew mae'n llyfr ddiflas. Mae ar gael ar y we,

https://openlibrary.org/books/OL23319274M/Methodistiaeth_Cymru

ond mae'r OCR yn uffernol; ond eto bu'r darn bach am hanes fy 5ed Hen Daid yn werth aur fel fynhonnell hel achau. Gwerth "dal ati" i roi enw personol, enw ffarm, enw tref neu bentref i fewn i'r blwch chwilio rhag ofn bod son am hynafiad

7
Cymraeg - Welsh Language / Hanes Methodistiaeth Sir Drefaldwyn
« on: Friday 11 April 14 16:39 BST (UK)  »

Yng Nghyfrol gyntaf Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionnydd mae yna gyfeiriadau at fy 5ed hen daid Sin Evan Tywyllnodwydd Pennal. Mae'r gyfrol yn son bod Sin wedi chware ran blaenllaw mewn cyflwyno'r achos Methodist yn Llanwrin Sir Drefaldwyn tua diwedd y 18fed ganrif.

Oes yna gyfrolau tebyg i rai Meirionnydd sydd yn adrodd am hanes Methodistiaeth yn Sir Drefaldwyn lle gallwn chwilota am ragor o hanes Sin Evans?

8
Cymraeg - Welsh Language / Salisbury Capel Garmon / Plas Isa Llanrwst
« on: Saturday 07 September 13 05:11 BST (UK)  »
Oes unrhyw un yn gwybod os oes achres neu hanes teuluol disgynyddion Salisbury Plas Isa Llanrwst ar gael?

Yr wyf wedi canfod Ewyllys gan Doroty (sic) Salisbury, Garthgarmon, Llanrwst sydd yn ewyllysio cyfran i'w ŵyr Rhys Jones.

http://hdl.handle.net/10107/788868

Mae'r Rhys (Rees / Rice) yma'n 6x hen daid i fy ngwraig, ac mi fyddai'n rhoi dipyn o wefr imi gael dangos ei bod hi ar hogiau yn ddisgynyddion i deulu enwog Salisbury y Testament Newydd. Rwy'n cymryd yn ganiataol bod pawb sydd yn rhannu'r enw yng ngogledd Cymru yn perthyn i'w gilydd rhywsut, ond yn cael anhawster profi'r cysylltiad.

Mae yna gais i weinyddu ystd gŵr o'r enw John Salisbury Garthgarmon gan Dorothy ei wraig ddyddiedig 1685, rhieni ein Doroty ni, o bosib, ond ar wahn i hynny rwy'n methu cael unrhyw gafael arall ar dylwyth Doroty Salisbury o'r ffynonellau sydd gennyf wrth law.

Rwy'n sicr bod teulu mor bwysig ac enwog ag un Salisbury Plas Isa wedi ei drafod mewn cylchgrawn neu lyfr yn rhywle, ond yn methu cael cyfeiriad at y fath drafodaeth ar y we. Oes yna aelod o Rootschat sydd yn gwybod yn amgenach na Google tybed?

9
Cymraeg - Welsh Language / Salem Vosper yn dod gartref
« on: Tuesday 11 June 13 06:40 BST (UK)  »

Pwnc sy'n codi'n achlysurol wrth drafod hanes teuluol Cymreig yw llun eiconig Salem gan Sydney Curnow Vosper. Mae nifer ohonom yn perthyn neu'n ddisgynyddion i'r cymeriadau sydd yn ymddangos yn y llun.

Hwyrach bydd gan  y sawl syn byw yn neu am ymweld Gwynedd dros yr haf diddordeb mewn gwybod bod y llun ar fenthyg i Oriel ac Amgueddfa Gwynedd ym Mangor ar hyn o bryd ac y bydd yn cael ei arddangos yno o 29 Mehefin i 12 Hydref 2013.

Gan fod y prif gymeriad, Sin Ty'n y Fawnog, yn chwaer yng nghyfraith i fy hen hen daid mae copau o'r llun ar waliau fy nghar wedi bod yn rhan o'm bywyd o'r cychwyn cyntaf. Nid ydwyf yn cofio adeg pan nad oeddwn yn ymwybodol o'r darlun. Rwyf yn wirioneddol yn edrych ymlaen at gael gweld y llun gwreiddiol am y tro cyntaf.

Mae manylion pellach am yr arddangosfa a dulliau cyswllt am wybodaeth bellach i'w gweld ar wefan Cyngor Sir Gwynedd:

http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?doc=30128&Language=2&p=1&c=1

Pages: [1] 2 3 4 ... 8