Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ash213

Pages: [1] 2 3 4 5
1
Europe / Re: Language translation request (Polish)
« on: Sunday 12 April 09 17:03 BST (UK)  »
Sadly, this is not your ancestor, is it?

You really need to establish the birth place of your Joseph by obtaining the marriage authorisation as I have explained.

Justin

sorry i havent been here for a while.

why do you say it isnt my ancestor?

2
cheers

3
Europe / Language translation request (Polish)
« on: Wednesday 11 March 09 09:05 GMT (UK)  »
could some one please translate this for me? its in polish, thanks

Quote
Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie zawiadamia, że poszukiwania dokumentów i informacji oraz wykonywanie reprodukcji z materiałów archiwalnych stanowią odpłatne usługi wykonywane przez archiwum państwowe. Zakres i warunki wykonywania oraz zasady wyceny świadczonych usług określa obowiązujący od 29 września 2008 r. Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Poznaniu (załącznik do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu nr 9 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi archiwalne). Z zamówieniem na wykonanie usługi reprograficznej mamy do czynienia tylko wówczas, kiedy zamawiający poda nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki inwentarzowej oraz numer strony lub karty, na której znajduje się żądany dokument. W każdym innym przypadku mamy do czynienia z usługą wyszukiwania podlegającą opłacie.
Zgodnie z wyżej przywołanym cennikiem cena za jedną godzinę poszukiwań polegających na wyszukiwaniu dokumentów, informacji oraz realizacji kwerend tematycznych w materiałach archiwalnych obcojęzycznych wynosi 90,00 PLN (w latach 1866-1914 językiem urzędowym na obszarze ówczesnego Królestwa Polskiego był język rosyjski).
 
W odpowiedzi na Pana zamówienie (otrzymane za pośrednictwem Archiwum Państwowego w Poznaniu w dniu 9 lutego br.) dotyczące odszukania (zidentyfikowania) aktu urodzenia Jozefa Błaszkowskiego, Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonych poszukiwań w księdze metrykalnej okręgu bóżniczego Kleczew z 1887 r., odnaleziono (zidentyfikowano) akt zgonu osoby o nazwisku Josif (Józef) Błaszkowski.
Akt ten został sporządzony w języku rosyjskim, będącym wówczas językiem urzędowym na terenie tzw. Królestwa Polskiego (Kongresowego) i innych ziem polskich pod zaborem rosyjskim. Akt jest podwójnie datowany – według kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego.
 
Podane w zamówieniu wskazówki wyszukiwawcze pozwoliły na odszukanie i identyfikację dokumentu po piętnastu minutach poszukiwań (w materiałach obcojęzycznych), a koszt poszukiwań w tym przypadku wyniósł 22,50 PLN.
W przedmiotowej sprawie możemy zaproponować wykonanie kserokopii tego dokumentu. Cena za wykonanie kserokopii formatu A4 z archiwaliów wynosi 2,00 PLN. Ponadto, na podstawie paragrafu 4 przywołanego cennika, opłata jest w tym konkretnym przypadku podwyższona o 50% ze względu na utrudnienia techniczne wykonania reprodukcji z ksiąg metrykalnych, czyli opłata wynosi 3,00 PLN od kserokopii formatu A4.
Archiwum pobiera także zryczałtowaną opłatę pocztowo-bankową, która przy wysyłce zagranicę wynosi 30,00 PLN.
 
Wyżej wspomniany akt stanu cywilnego zapisany jest na jednej stronie i nie przekracza formatu A4, zatem łączna opłata za wyszukanie i sporządzenie kserokopii wyniesie 25,50 PLN (22,50 PLN plus 3,00 PLN) oraz 30,00 PLN opłaty pocztowo-bankowej. Razem 55,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 50 groszy).
W rozliczeniach z zamawiającymi, którzy przebywają za granicą, dopuszczalne jest wnoszenie należności w euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD), przelewem na rachunek bankowy Archiwum – według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu realizacji zamówienia.
 
Jeżeli jest Pan zainteresowany otrzymaniem kserokopii tego dokumentu, to kwotę w wysokości 55,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 50 groszy), ewentualnie po przeliczeniu i zaokrągleniu 12,00 EUR (słownie: dwanaście euro) lub 15 (słownie: piętnaście dolarów), należy wpłacić na konto Archiwum Państwowego w Poznaniu (State Archives in Poznan, ul. 23 Lutego 41/43, Poznan):
Kredyt Bank S.A. III Oddział Poznan
Bank account no. ( IBAN ) PL 26 1500 1621 1216 2001 0692 0000 ( BIC ) KRDBPLPW
Prosimy przesłać na nasz adres (adres oddziału w Koninie) kopię dowodu wpłaty, co znacznie przyspieszy termin przesłania kserokopii. Sporządzone kserokopie wysyłamy tradycyjną pocztą,

4
Europe / Re: Anyone know about the surname: Blaschofsky??
« on: Wednesday 28 January 09 17:10 GMT (UK)  »
Hello,

While your scanning can you have a look at the bottom of the ketuba. Have you missed three lines of hand-written Hebrew - signatures in fact. Joeseph may not have been able to write in English, but I would guess that Hebrew/Yiddish would not have been a problem for him.

All the best,

Justin

i have uploaded more pics. cyril kosky is josephs son.

at present i cannot scan the rest of the ketuba because my father has it

5
Europe / Re: Anyone know about the surname: Blaschofsky??
« on: Wednesday 28 January 09 07:52 GMT (UK)  »
We appear to be going round in circles.

KerryEL clarified that the Joseph Kosky born in Whitechapel in Q2 1897 was her ancestor. He was also the son of Barnet Kosky, NOT of Solomon/Zalman.

I gather that your Joseph was either 27 or 29 when he married in 1917, i.e. born  in about 1890. Therefore, he cannot be the above Joseph.

Can you post the civil marriage cert to the same website as you did for the ketuba?

The marriage authorisation will not give you any further info on the bride's and groom's parents. If you go to the link I cited previously you can view an example.

Before I go I should explain that Solomon is the Anglicized form of the Hebrew name Shlomoh. Zalman was the common Yiddish nickname for men called Shlomoh.

Justin

Thanks for the help, i'll post the other scans when i get home from work.

cheers

6
Europe / Re: Anyone know about the surname: Blaschofsky??
« on: Tuesday 27 January 09 19:53 GMT (UK)  »
You'll need to learn a smattering of Hebrew, as I had to. The words in italics below are Hebrew.

ben = son of
bat = daughter of
ha'mechune = also known as
ha-Levi = the Levite

That makes:

Yosef son of Shlomoh also known as Zalman

Chana daughter of Shemuel Ya'acov the Levite

The marriage authorisation, which costs about Ł20 I believe, would clarify Joseph's place of birth. Not cheap, I know. Do you have any other way information sources?

Justin

Cheers , i have no other way of gaining information.

So i should gain the marriage authorisation of joseph and anne?  Ł20? i would pay that...would it provide me with info of josephs parents etc..?


im sure this is my joseph

http://www2.freebmd.org.uk/cgi/information.pl?r=96450280&d=bmd_1230653002

7
Europe / Re: Anyone know about the surname: Blaschofsky??
« on: Tuesday 27 January 09 09:52 GMT (UK)  »
What you have there is the ketuba - the marriage contract or covenant as it was called by the United Synagogue.

The full Hebrew names are:

Groom: Yosef ben (son of) Shlomoh ha'mechune (known as) Zalman

Bride: Chana bat (daughter of) Shemuel Ya'acov ha-Levi (the Levite)

In your post of 10 November you stated that your father had said that Josef was born in a place called Photz. I thought the birth in Whitechapel had been ruled out.

Justin

Thanks so much,

So joseph koskys hebrew name is Yosef ben? And his father solomon is called Shlomoh ha'mechune ?

Can we search for Shlomoh ha'mechune at all?

I need to do some research regarding joseph birth, but im sure it was england, i think it was solomon who wasnt born here. but had joseph in england.

thanks

8
Europe / Re: Anyone know about the surname: Blaschofsky??
« on: Monday 26 January 09 18:13 GMT (UK)  »
You could well have the ketuba (the Jewish marriage contract). Can you scan it and post it here?

However, the ketuba will only tell the bride's and groom's full Hebrew names. It was actually written in Aramaic, but there are standard translations on the web.

The marriage authorisation is mostly in English and is of more use - genealogically speaking.

If the scanned image is too big to post send me a PM and I'll give you my email address.

A huge number of BMD records from the Jewish communities of the Russian Pale have survived the many wars. The are being progressively transcribed from Russian (and Polish for earlier records) and put into a database hosted by JewishGen. If you search the web for JRI-Poland (i.e. Jewish Records Indexing - Poland) you'll find the database.

We need to establish Josef's placed of birth.

Justinthe place of birth of joseph is london some where,think whitechapel!

anyway here are the scans....please help!

http://picasaweb.google.com/bristolhermit/UntitledAlbum?feat=directlink

interestingly this has also been found...possible relativE?

9
Europe / Re: Anyone know about the surname: Blaschofsky??
« on: Sunday 25 January 09 15:01 GMT (UK)  »
It is vital to establish the real identity of Photz.

Are you certain that the Kosky/Levine marriage in the Great Synagogue is the right one?

The GS was destroyed during WWII. You need to contact the London Beth Din of the United Synagogue. This is the rabbinical court for the US, which is the umbrella organisation for Jewish congregations in London. The number is 020 8343 8989.

You should enquire about the marriage authorisation for the couple. This document in English and Hebrew should state the places of birth of the groom and bride. If you send me your email address by PM, I can send you an example.

The surname Blaszkowski (or similar) appears in numerous BMD records of former Congress Poland, i.e. the territory under Russian rule. I would be quite hopeful that you can trace the Jewish roots of this family.

Justin

Thankyou for your help.

I am certain the Kosky/Levine marriage in the Great Synagogue is the right one.

On the English marraige certificate the details are 22/04/1917.

Joseph Kosky was 29, a ladies taylor and his father was called Solomon Kosky who was a clothier.

Where joseph kosky was supposed to sign at the bottom it has a small scribble, like a circle, then in brackets the words 'the mark of joseph kosky' ........... so maybe he couldnt read or write? or even know english, etc?

I have just had a look and I seem to have a document of the marriage in hebrew which at the top says 'united synagogue' london.  I presume this is the hebrew marraige certificate...if i sent it to someone could they translate or even find if there is any important info on it?


So you think i will be able to trace Solomon Kosky (Blaschofsky) ??? That would be great...I just dont know what to do..

Thanks!

Pages: [1] 2 3 4 5