Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - eric

Pages: [1] 2 3 4 ... 37
1
Cymraeg - Welsh Language / Re: Dolig Lawen!
« on: Tuesday 07 January 14 11:47 GMT (UK)  »
Blwyddyn newydd dda ichwi i gyd.Gobeithio nad yw yn rhy ddiweddar i ddymuno hyn .Pob lwc i Rootschat eto'r flwyddyn yma.Mae yn safle diddorol iawn.

2
Lle gefaist afael ar hon?Mae,n amlwg yn hen iawn ac ni fedraf i ei chyfieithu mae gen i ofn.Mae'n rhaid cael athrylith i'w dadansoddi!!

3
Cymraeg - Welsh Language / Re: Hen Galan
« on: Saturday 26 January 13 11:53 GMT (UK)  »
Diolch.Mae'n bwysig cadw'r hen draddodiadau yn fyw yntydi.


4
Lancashire / Re: Lander Road School, Liverpool
« on: Sunday 07 October 12 20:50 BST (UK)  »
Thanks for this information.

5
Lancashire / Re: Lander Road School, Liverpool
« on: Sunday 07 October 12 14:30 BST (UK)  »
I'm sorry for bringing up this topic I posted quite some time ago, but I was wondering if anybody could find any details of attendance at Lander Road School in Liverpool for me please for a John Jones.

Any help would be very much appreciated. Thank you.

6
Cymraeg - Welsh Language / Re: Ail ddysgu Cymraeg
« on: Wednesday 08 August 12 10:29 BST (UK)  »
Rwy'n cydweld yn hollol! Mae mor hawdd i bobl dorri eu calon a rhoi ffidil yn y to.Cael cyfle i ymarfer sgwrsio yn Gymraeg sy'n bwysig heb boeni gormod am ysgrifennu yn yr iaith -sydd tipyn yn anoddach.

7
Montgomeryshire / Re: Penegos, Machynlleth, School log.
« on: Monday 07 June 10 11:50 BST (UK)  »
Thanks for the reply.How interesting that your family now own the school.I  will make further inquires.Aleri

8
Caernarvonshire / Re: Owen Owen
« on: Tuesday 09 February 10 11:32 GMT (UK)  »
Thanks for the info.I will certainly visit the place in the near future.

9
Caernarvonshire / Re: Owen Owen
« on: Monday 25 January 10 18:38 GMT (UK)  »
Thanks for your quick response.

Pages: [1] 2 3 4 ... 37