Author Topic: Mamie Noel Jones  (Read 4607 times)

Offline Huwcyn

 • RootsChat Veteran
 • *****
 • Posts: 835
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Mamie Noel Jones
« on: Friday 20 September 13 23:20 BST (UK) »
Yn ol beth a ddeallaf, yr oedd yr uchod yn cyfeilio i grwpiau fel 'Triawd y Coleg' ayb rai blynyddoedd yn ol. Oes yna rhywun yn gwybod os mai hynny oedd ei enw iawn hi, neu dyddiadau perthnasol ayb ogdd ?
Owen , Parry , Pritchard, Foulkes  o Llanddeiniolen
Jones, Bellis o Sir Fflint
Williams o Beaumaris
Chambers o Dulyn
Rowlands o Tywyn

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.


Offline Dolgellau

 • -
 • RootsChat Senior
 • ****
 • Posts: 469
  • View Profile
Re: Mamie Noel Jones
« Reply #1 on: Wednesday 25 September 13 22:44 BST (UK) »
Ar wahân i gyfeilio i Driawd y Coleg roedd Mamie Noel Jones hefyd yn chware ran blaenllaw yn natblygiad teledu trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd hi'n cyfeilio ar lawer o'r rhaglenni plant cyntaf megis Tedi Twt ac ar raglenni cerddorol cynnar.

O herwydd bod cyfraniad Mamie i 'r cyfryngau Cymraeg cynnar mor fawr byddwn wedi disgwyl clywed am ei farwolaeth neu o leiaf yn gallu dod o hyd i ysgrif coffa amdani rhywle ar y we; o fethu cofio clywed son am ei farwolaeth a methu cael hyd i gofnod marwolaeth byddwn yn tybio ei bod hi dal ar dir y byw yn ei 80au / 90au erbyn hyn.

Ti di holi'r BBC ym Mangor yng nghylch ei hanes hi?

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.


Offline pinot

 • RootsChat Veteran
 • *****
 • Posts: 842
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: Mamie Noel Jones
« Reply #2 on: Wednesday 25 September 13 23:14 BST (UK) »
Dw i'n siwr y byddai Meredydd Evans, Afallon, Cwmystwyth, yn fodlon iawn rhoi swmp o wybodaeth amdani, dipyn mwy na Bangor, feddyliwn.