Author Topic: Milwyr gollwyd yn y Rhyfel Mawr 1914-18  (Read 2181 times)

Offline yffor

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 35
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Milwyr gollwyd yn y Rhyfel Mawr 1914-18
« on: Thursday 12 February 15 20:45 GMT (UK) »
Rwyf yn y broses o gasglu enwau'r milwyr gollodd eu bywyd yn ardal Penrhyn Llŷn a rhan o Eifionydd. Dwi angen help i lenwi'r bylchau yn y gwybodaeth. Os oes na rywun gyda unrhyw wybodaeth buaswn yn ddiolchgar iawn petaech yn cysylltu. Mae linc i'r manylion i'w weld isod.

 http://yffor.com/rhyfel/rhyfel1418.html

Diolch yn fawr.

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.


Offline pinot

 • RootsChat Veteran
 • *****
 • Posts: 842
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: Milwyr gollwyd yn y Rhyfel Mawr 1914-18
« Reply #1 on: Saturday 14 February 15 00:08 GMT (UK) »
Heb fedru helpu, mae'n ddrwg gen i, ond yn edmygu maint y fenter yn fawr - pob hwyl efo'r ymchwil. Gyda llaw, ymhle yn Eifionydd mae'ch terfynnau?

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.


Offline yffor

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 35
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: Milwyr gollwyd yn y Rhyfel Mawr 1914-18
« Reply #2 on: Saturday 14 February 15 09:09 GMT (UK) »
pinot. Diolch am ymateb. Mae'r terfynnau yn dilyn cynnwys y wefan, - Chwilog, Llangybi, Llanaelhaearn a Chlynnog. Hwyl.