Author Topic: Cofnodion priodasau o gapeli anghydffurfiol  (Read 904 times)

Offline Huwcyn

 • RootsChat Veteran
 • *****
 • Posts: 835
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Cofnodion priodasau o gapeli anghydffurfiol
« on: Sunday 29 October 17 11:12 GMT (UK) »
Petai rhywun yn dymuno pori mewn cofnodion o'r fath, lle fuasai modd cael hyd iddynt, ogdd ?
A ydynt yn yr un ffurf a sydd i'w gweld yng ngofnodion eglwysig ? Ar y cyfan, capeli Presbyteraidd Gogledd Orllewin Cymru sydd o ddiddordeb i mi.
Owen , Parry , Pritchard, Foulkes  o Llanddeiniolen
Jones, Bellis o Sir Fflint
Williams o Beaumaris
Chambers o Dulyn
Rowlands o Tywyn

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.


Offline Dolgellau

 • -
 • RootsChat Senior
 • ****
 • Posts: 469
  • View Profile
Re: Cofnodion priodasau o gapeli anghydffurfiol
« Reply #1 on: Monday 30 October 17 05:26 GMT (UK) »
Mae cofnodion anghydffurfiol yn anos i'w ddarganfod na rhai Anglicanaidd. Yn anffodus, mae llawer wedi cael eu colli pan gaewyd capeli.

Mae rhai ar gael ar-lein ar Fynegai Cofnodion Anghydffurfiol Cymru a Lloegr (RG4-8), 1588-1977 trwy https://www.familysearch.org/search/collection/1666142 ac ar safleoedd am dal.

Cedwir rhai cofrestrau anghydffurfiol yn Swyddfeydd Archif y Siroedd a'r Llyfrgell Genedlaethol. Cofnodir y rheiny a archifwyd hyd at 1994 yn llyfr Dafydd Ifan Cofrestri Anghydffurfiol Cymru " (yn anhygoel o ddrud ar-lein, ond ar gael yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd Cymru). Mae'n werth holi'r archifau lleol a'r Llyfrgell Genedlaethol i wirio eu hadneuon diweddaraf. (Cofiwch 1994 yw'r toriad ar gyfer adneuon nid y toriadau ar gyfer dyddiadau cofnodion).

Nid yw priodasau'n broblem, o 1837 ymlaen, bu'n rhaid i bob priodas cael ei gofrestru, er bod llawer o briodasau anghydffurfiol yn cael eu cofnodi fel "sifil" yn hytrach nag "anghydffurfiol" am resymau gweinyddol.

RootsChat is the busiest, largest free family history forum site in the country. It is completely free to use. Register now.
Also register instantly with Facebook or Twitter (and other social networks). Start your genealogy search now.


Offline hanes teulu

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 4,870
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
S. Wales, Somerset, Devon - Oxenham

Aberavon - Hopkin/s, Jenkins, Thomas
St. Brides/Wick - Jenkins
Llanblethian -  Price
Abergwynfi -  Han(d)ford
Pontardawe -  Lewis.

Offline Huwcyn

 • RootsChat Veteran
 • *****
 • Posts: 835
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: Cofnodion priodasau o gapeli anghydffurfiol
« Reply #3 on: Monday 30 October 17 09:25 GMT (UK) »
Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau.
 Dolgellau - ti'n son am safleoedd am dal - pa rai ?
Owen , Parry , Pritchard, Foulkes  o Llanddeiniolen
Jones, Bellis o Sir Fflint
Williams o Beaumaris
Chambers o Dulyn
Rowlands o Tywyn

Offline Dolgellau

 • -
 • RootsChat Senior
 • ****
 • Posts: 469
  • View Profile
Re: Cofnodion priodasau o gapeli anghydffurfiol
« Reply #4 on: Wednesday 01 November 17 08:10 GMT (UK) »
Wedi cael "chwip dīn" am eu hybu yn y gorffenol, ond cyfieithwch:

Hynafiaid
a
Chwilio Teulu
.Com

Ond prin iawn yw'r gywbodaeth arnynt nad yw ar gael yn rhad ac am ddim.