Author Topic: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham  (Read 586 times)

Offline Gadget

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 52,615
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #27 on: Wednesday 16 June 21 16:40 BST (UK) »
 ;D

Yes. I think OP has those.
It's ever so hot uo here - too hot for outside as I'm not good at heat.

Marian - do you have any matches that are linked to any of the three that you've listed but have a greater amount of shared DNA?
Census &  BMD information Crown Copyright www.nationalarchives.gov.uk and GROS - www.scotlandspeople.gov.uk

***Restorers - Please do not use my restores without my permission. Thanks***

Offline Gadget

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 52,615
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #28 on: Wednesday 16 June 21 17:10 BST (UK) »
Wilcoxin

If you're still looking.

According to the match's tree Annie Parry's father was a Thomas Parry, b. 1842 Terfyn

Gadget
Census &  BMD information Crown Copyright www.nationalarchives.gov.uk and GROS - www.scotlandspeople.gov.uk

***Restorers - Please do not use my restores without my permission. Thanks***

Offline Gadget

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 52,615
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #29 on: Wednesday 16 June 21 17:22 BST (UK) »
The nearest that I can find is on 1881

RG11/5530/31/4
Tyn Terfyn, Bettws yn Rhos

There is a Thomas Parry who fits and a daughter called Anne, aged 9, b. Llangernyw

Mother is a Sarah.

Gadget
Census &  BMD information Crown Copyright www.nationalarchives.gov.uk and GROS - www.scotlandspeople.gov.uk

***Restorers - Please do not use my restores without my permission. Thanks***


Offline Mendomaid

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 19
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #30 on: Wednesday 16 June 21 17:26 BST (UK) »
This is the longer obit. I could not get the link in my Word Doc. to work.

ROBERT R. HUGHES. Wedi hir gystudd, ar y dydd cyntaf o'r flwyddyn Uon (1892), hanodd ein hanwyl frawd Robert R. Hughes, wedi cyrhaedd yr oedran tego 72 mlwydd, 1 mis a 22 o ddydd- iau. Achos ei farwolaeth oedd tumor yn yr ystumog. Ganwyd Mr. Hughes yn y Berth, plwyf Abergele, Sir Ddinbych, Tachwedd 9, 1818, Enwau ei rieni oedd Hugh a Mary Hughes. Ymbriododd Gorphenaf 8, 1841, ag Elinor, merch David a Mabella Lloyd. Syinudas- ant i'r wlad hon yn y flwyddyn 1869, a sef- ydlasant yn Radnor, Ohio. Oddeutu wyth mlynedd yn ol, symudasant i'r ardal hon, sef Horeb, Swydd Van Wert, Ohio. Gan- wyd iddynt ddeuddeg o blant, ûeg o ba rai, yn nghyd a'u mam, sydd yn fyw, ac yn galaruy golled o briod tyner a thad anwyl. Yr oedd iddo bedwar o frodyr, un o ba rai yw y Parch. Hugh Hughes, Liverpool, sydd yn fyw. Yr oedd wedi ei fendichìo a chorph cad- arn. Nid yn aml y ceid ty o glai wedi ei adeiladu mor gadarn; eto, er mor gadarn, dadfeiliodd a chwympodd. Tua dwy flyn- edd yn ol, yn ddystaw, yn lleohwraidd, yn ddiarwybod, dirfu i angeu ddechreu ar y gwaith o dynu yr adeilad eadiru i lawr. Gwaith araf a wnaeth, ond sicr. Cafodd gystudd poenus iawn yn y misoedd olaf, yn enwedig yr wythnosau olaf. Gwywodd yn raddol dan ddwylaw oerion angea, ac ar y dydd cyntaf o'r flwyddyn hon, ehedodd yr ysbryd at Dduw, yr hwn a'i rhoes. Daearwyd yr hyn oedd farwol o hono yn yn mynwent Horeb, Swydd Van Wert, U.,. Sadwrn, Ionawr 3ydd. Daeth tyrfa fawr yn nghyd ar yr achlysur. Gweinyddwyd yn. 18921 MARWOLAETHAU SWYDDOGION EGLWYSIG. 71 y ty gan D. Jewett Davies, ao ar lan y bedd gan y Parchn. Isaac Edwards, Jackson, a Thomas Eoberts, Venedocia. Y Sabboth canlynol, pregethwyd pregethau angladdol gan D. Jewett Davies ac Isaac Edwards. Sfr oedd yn meddu ar alluoedd meddyliol cryf; nid meddwl bach, eiddil, mewn corph cryf, ond meddwl cadarn mewn corph cadarn. Er na chafodd ond ychydig o fan- tais addysg, eto llafuriodd lawer am wybod- aeth, yn enwedig am wybodaeth ysgrythyrol —y wybodaeth ragoraf o bob gwybodaeth. Yr oedd yn gadarn ac yn iach yn yr Ysgryth- yran. Ffermwr
oedd wrth ei alwedigaeth— gelwedigaeth naturiol mwyaf urddasol a mwyaf manteisiol i fywyd crefyddol. Yr oedd yn ffermwr o radd dda. Yr oedd ei fferm, a phob peth yn perthyn iddi yn dwyn tystiolaeth i hyn. Yr oedd yn gymydog da, caredig, ffyddlon a chymwynasgar. Yr oedd yn grefyddol o'i febyd. Parha- haodd yn grefyddol trwy ei oes, a bu farw yn grefyddol. Nid peth bach yw cadw o fewn eglwyg Dduw am oddeutu 7i)mlynedd, yn ngwyneb tetuta6iynau y byd, cnawd a'r diafol; er bywiogrwydd ieuenctyd a'i hudol- ìaethau; er gofal a llafur canol oed, a chodi teulu mawr. Cadwyd a chadwodd ei droed rhag llitbro. Ymdrechodd ymdrech deg (hardd), gorphenodd ei yrfa, cadwodd y ffydd, a hyderwn yn sicr fod coron cyfiawn- der wedi ei rhoddi i'w chadw iddo ef, yr hon a rydd yr Arglwydd, y Barnwr cyfiawn, iddo yn y dydd hwnw. Yr oedd ei dad yn Annibynwr, a'i fam yn Fethodist. Dim yn rhyfedd fod Eobert Hughes yn Fethodist i'r carn, gan fod ei fam felíy. Yr oedd yn athraw rhagorol yn yr ysgol Sabbothol. Yr oedd wedi cymwyso ei hua i hyn trw.y lafurio pan yn ieuanc am wybod- aeth ysgrythyrol. Pan yn 18 oed, dewiswyd ef yn athraw ar ddosbarth yr athrawon, heb- law cael ei ddewis i fod yn athraw ar gyfar- fod darlleD. Diamheu mai fel athraw yr oedd yn rhagori. Yr oedd yn gadarn yn yr athrawiaeth. Yr oedd yn hoff iawn o Cate- cism Brown, gwaith Calhoun, ac yn hoff iawn o ddarlíen ac astudio yr Epistol at y Bhufeiniaid. Yr oedd yn wrandawr ardderchog. Yr oedd yn medru gwerthfawrogi pregeth a a sylwedd à swmp ynddi. Yr oedd yn medru gwahaniaethu rhwng sum a sylweäd mewn pregeth; ymborth oedd am dano, ac nid blodau; gwirionedd yr efengyl, ac nid wit a stories. Teímla ysgrifenydd hyn o gof- iant golled fawr ar ei ol fel gwrandawr, Mae colli un gwrandawr o fath ag oedd Mr. Hughes yn fwy colled na cholli haner Uon'd capel o ryw fath o wrandawyr. Yr oedd yn meddu digon o wybodaeth ysgrythyrol i werthfawrogi " pregethu y gair.'' Yr oedd Mr. Hughes yn weddiwr gafaelgar, call, trefnus, a'i ysbryd yn cynesu pan yn diolch am "Iawn Calfaria," ac am drefn i achub pechadur colledig. Medrai hefyd weddio yn bwrpasol i'r amgylchiadau.
ei fod yn hynod am wneyd pob peth yn iawn. Ei reol bob amser gyda ei alwedig neth fel amaethwr, yn gystal a chylchoedd eraili, ydoedd gwneyd pob peth yn iawn, goreu byth ag y medrai, fel yr oedd hyny wedi dyfod mor naturiol iddo nes ei wneyd yn hynod ddeheuig gyda phob peth yr ymaflai'ei law ynddo i'w wneuthur. Byddai mor ofalus wrth ysgrif- enu Uythyr at gyfaill, fod pob brawddeg mor ddarllenadwy a phe byddai i'w argraffu yn llyfr i'r byd dros byth. Ni wyddai Mr. Hughes am y brofedigaeth o fod yn esgeu- lus gyda yr un gorchwyl a gymerai i'w wneuthur. Fel cyfaiJl, yr oedd yn Uawn cydymdeim- lad—yn barod i lawenhau gyda rhai fyddai yn Uawen, a wylo gyda y rhai oedd yn wylo. Yr oedd yn un hynod am fwynhau cymdeithas ei ffryndiau. Byddai ei siriol- deb wrth ei gyfarfod yn gwisgo gwedd mor
Hughes, Lloyd, Edwards, Morgan (Denbighshire & Flintshire)
Evans, Jones, Roberts (Montgomeryshire)
Davies, Alban, Jenkins, Morgan (Cardiganshire)

Offline Gadget

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 52,615
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #31 on: Wednesday 16 June 21 17:27 BST (UK) »
Thanks -

Note that I've just found Thomas Parry and Annie.

Census &  BMD information Crown Copyright www.nationalarchives.gov.uk and GROS - www.scotlandspeople.gov.uk

***Restorers - Please do not use my restores without my permission. Thanks***

Offline Gadget

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 52,615
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #32 on: Wednesday 16 June 21 17:31 BST (UK) »
Well, it certainly has his mother as Mary and his baptism in 1818, as you say.  I'm wondering if the writer got the dates mixed up or the entry was incorrect.

Was this 'Hugh and Mary' the ones who married circa 1814?
Census &  BMD information Crown Copyright www.nationalarchives.gov.uk and GROS - www.scotlandspeople.gov.uk

***Restorers - Please do not use my restores without my permission. Thanks***

Offline wilcoxon

 • -
 • RootsChat Marquessate
 • ****
 • Posts: 7,082
 • Barry Sheene 1950-2003
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #33 on: Wednesday 16 June 21 17:36 BST (UK) »
Census information is Crown Copyright (see: www.nationalarchives.gov.uk)

Offline Gadget

 • RootsChat Marquessate
 • *******
 • Posts: 52,615
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #34 on: Wednesday 16 June 21 18:26 BST (UK) »
The nearest that I can find is on 1881

RG11/5530/31/4
Tyn Terfyn, Bettws yn Rhos

There is a Thomas Parry who fits and a daughter called Anne, aged 9, b. Llangernyw

Mother is a Sarah.

Gadget

I think Sarah was Sarah Williams. They married St Asaph, Q2. 1866.

Sarah was of Langernyw according to the censuses and one of the censuses has Tyn Terfyn as Llangeryw.

I must get on with my own tree now - they got everywhere  ;D
Census &  BMD information Crown Copyright www.nationalarchives.gov.uk and GROS - www.scotlandspeople.gov.uk

***Restorers - Please do not use my restores without my permission. Thanks***

Offline Mendomaid

 • RootsChat Extra
 • **
 • Posts: 19
 • Census information Crown Copyright, from www.nationalarchives.gov.uk
  • View Profile
Re: Mary Hughes m. Thomas Parry 1864 Wrexham
« Reply #35 on: Wednesday 16 June 21 19:35 BST (UK) »
Gadget - I think this is the right marriage record for Hugh and Mary. 5 Dec 1817 at Henllan
https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/62103/images/004393952_00390?pId=98011

They had a son, Edward born Penpalment, Henllan Parish 5 Dec 1820.
https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/2972/images/40612_B0151179-00030?pId=1675752
Hugh of St. George Parish and Mary of Abergele Parish. I went back past 1818 in those records but did not find a Robert b. 1818 to the same parents.

At Ancestry Thrulines both Mary Ann and I match 11 other descendants of Robert Hughes' son Edward (with trees). I match a descendant of David?? Hughes 1829, brother? of Robert (mother Sarah Williams 14 cM) and Mary Ann matches 2 descendants of Mary Hughes 1826 sister? of Robert (mother Sarah Williams, Jones girls 31 and 25 cM )
AW is the descendant of David Hughes and we have compared information.
You are familiar with the Jones girls matches.

This is the tree of a descendant of Robert Hughes the son of Hugh Hughes and Sarah Williams who was born at Berth  9 DEC 1821 • Abergele, Denbighshire, Wales
DEATH OCTOBER 1874 • Chorlton, Lancashire and has the record attached.
https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/109808787/person/170079303304/facts

One possibility is that Hugh and Mary Hughes had children but when Mary died he married Sarah Williams. The birth dates of the children does not support this scenario. My cousins think that Robert R. Hughes lied about his birth because he was illegitimate. I hope that was not true as he seemed to be so well respected.
Hughes, Lloyd, Edwards, Morgan (Denbighshire & Flintshire)
Evans, Jones, Roberts (Montgomeryshire)
Davies, Alban, Jenkins, Morgan (Cardiganshire)